Regulamin
 1. Osoba chcąca skorzystać z komory nomobarycznej, po wcześniejszym zapoznaniu się z listą przeciwwskazań, wchodzi na własną odpowiedzialność. W razie wątpliwości, co do możliwości skorzystania z kapsuły normobarycznej, należy skonsultować się z lekarzem.
 2. PRZECIWWSKAZANIA m.in.: uszkodzenie błony bębenkowej, zapalenie ucha, zapalenie zatok, choroba zakaźna dróg oddechowych, odma opłucnowa (świeżo przebyta), choroby płuc związane z retencją dwutlenku węgla, przeziębienie, przebyte przeszczepy organów.
 3. W komorze obowiązuje zmiana obuwia. Odzież wierzchnią oraz obuwie pozostawia się w szatni. Personel nie odpowiada za pozostawione w niej rzeczy.
 4. W komorze dostępna jest Woda REDOX. Mając na uwadze ochronę środowiska wskazane jest przynoszenie własnych kubków. Zakazuje się napełniania butelek Wodą REDOX dostępną w komorze i wynoszenia jej na zewnątrz.
 5. W komorze obowiązuje bezwzględny zakaz: spożywania posiłków, palenia papierosów, e-papierosów oraz spożywania alkoholu.
 6. W przypadku korzystania z toalety obowiązuje zakaz wrzucania do sedesu papieru innego niż dostępny w komorze. Toaleta obsługuje tylko papier specjalny. Wrzucenie innych środków higieny (tamponów, podpasek, chusteczek) lub śmieci powoduje AWARIĘ.
 7. W komorze można korzystać z telefonów i innych urządzeń elektronicznych, jednak warunkiem koniecznym jest wyciszenie sprzętu lub korzystanie ze słuchawek. ZAKAZ rozmów telefonicznych.
 8. W komorze funkcjonuje kilkustopniowy system zabezpieczeń. W przypadku konieczności nagłego opuszczenia komory należy powiadomić personel lub w ostateczności przycisnąć czerwony przycisk awaryjny znajdujący się przy wyjściu z komory. Nieuzasadnione użycie przycisku awaryjnego wiąże się z opłatą w wysokości 500 PLN.
 9. Wizyty należy odwoływać telefonicznie najpóźniej do 24 godzin przed umówioną sesją.
 10. Sesja w komorze trwa 2 godziny (wraz z przejściem przez śluzę przy wejściu i wyjściu z komory). Sesja nocna trwa do 12 godzin (szczegóły pobytu i warunki omawiane są przy zapisie).
 11. W komorze obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania aparatury sterującej oraz wnoszenia do komory przedmiotów mogących wywołać pożar bądź iskrę.
 12. Za wszelkie szkody dokonane w komorze koszt ponoszą sprawcy. W przypadku zniszczeń dokonywanych przez dzieci koszty pokrywają opiekunowie.
 13. Niepełnoletni korzystają z komory pod opieką rodzica lub opiekuna, którego obowiązkiem jest sprawowanie nad nim opieki przy równoczesnym zachowaniu względnej ciszy i umożliwieniu odpoczynku reszcie grupy. Zakaz biegania, prowadzenia głośnych rozmów, przeszkadzania innym uczestnikom. Odpowiedzialność za zachowanie dzieci ponoszą rodzice.
 14. Brak możliwości wymiany karnetów/bonów podarunkowych na gotówkę. W przypadku rezygnacji z częściowo wykorzystanego Karnetu lub bonu wpłacone 100% kwoty pozostaje w Normobarii Podlaskiej.
 15. W budynku funkcjonuje monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w komorze.