Regulamin

 Osoba korzystająca z komory powinna mieć skierowanie od lekarza w przeciwnym razie wchodzi wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 1. Osoba korzystająca z komory zapoznała się z przeciwwskazaniami i wskazaniami korzystania z Normobarii.
 2. W komorze obowiązuje zmiana obuwia. Osoby korzystające z sesji mogą przynieść własne obuwie zmienne.
 3. W komorze dostępna jest woda REDOX. Mając na uwadze ochronę środowiska wskazane jest przynoszenie własnych kubków szklanych lub porcelanowych. Zakaz napełniania butelek wodą REDOX dostępną w komorze i wynoszenia jej na zewnątrz.
 4. Zakaz spożywania posiłków w komorze.
 5. Bezwzględny zakaz palenia papierosów, e-papierosów itp. oraz spożywania alkoholu w komorze.
 6. W przypadku korzystania z toalety obowiązuje zakaz wrzucania do sedesu papieru innego niż dostępny w komorze. Toaleta obsługuje tylko papier specjalny. Wrzucenie innych środków higieny itp. powoduje awarię.
 7. W komorze zalecane jest wstrzymanie się od używania urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne: telefonów, tabletów, laptopów itp.
 8. W komorze funkcjonuje kilkustopniowy system zabezpieczeń. W przypadku konieczności nagłego opuszczenia komory należy powiadomić personel lub w ostateczności przycisnąć czerwony przycisk awaryjny znajdujący się przy wyjściu z komory. Nieuzasadnione użycie przycisku awaryjnego wiąże się z opłatą w wysokości 200 PLN.
 9. Sesja w komorze trwa do 2 godzin. Okres ten obejmuje również przejście przez śluzę przy wejściu i wyjściu z komory.
 10. Sesja nocna trwa do 12 godzin.
 11. W przypadku korzystania z sesji nocnej konieczne jest zabranie ze sobą własnej pościeli łącznie z prześcieradłem.
 12. W komorze obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania aparatury sterującej i przestawiania parametrów.
 13. Za wszelkie zniszczenia i szkody dokonane w komorze odpowiadają sprawcy. W przypadku zniszczeń dokonywanych przez dzieci koszty pokrywają opiekunowie.
 14. W komorze funkcjonuje monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w komorze.